Социология

Икономическа социология


Автор(и) : Ташо Пачев , Благой Колев

Издател : Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 1996

ISBN : 954-494-229-7

Брой страници : 424

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Икономическата социология е сравнително нова научна дисциплина. По-продължително време тя се преподава пред студентите от специалност Икономическа социология. Едва през учебната 1996/97 година тя става задължителна за всички специалности в УНСС.
През последните десетилетия тази наука бележи бурно развитие. В САЩ и Западна Европа са публикувани много монографии, студии, статии и учебни пособия. Непрекъснато се провеждат социологически изследвания по значими проблеми на икономическия живот. Разкрити са специалности в редица университети в света.
Осмисляйки собствения си опит в преподавателската и научноизследователската работа, преподавателите от катедра "Икономическа социология" предлагат на вниманието на читателя настоящото учебно пособие. Даваме си сметка, че както структурно, така и теоретично то не претендира за съвършеност. Има какво да се желае и в методично отношение. Същевременно отчитаме крещящата нужда от такъв учебник, чието задоволяване допуска определен компромис.
Общото съставителство и научната редакция са от проф. д.ик.н. Ташо Пачев и проф. д-р Благой Колев. Редакторската работа е осъществена по такъв начин, че да не накърнява съдържанието, предложено от авторите на отделните теми. Дадена с възможност на всеки един от тях сам да подбере проблемите и да ги разработи съобразно своите разбирания и стил на изложение, за което поема и лична отговорност.
От съставителите

Читателски коментари

Няма добавени коментари.