Ян Макдермът

За автора

Ян Макдермът – дипломиран терапевт към Обществото по НЛП. Интересът му към НЛП датира от началото на 80-те години. Има професионално развитие в бизнеса, консултирането и психотерапията, както в университета, така и в по-нататъшни курсове. Разработил е множество обществени програми по НЛП. Работи заедно с професионални организации от рода на „Индустриалното общество”, за да предлага специализирани тренинги по НЛП. Негови клиенти са били Автомобилната асоциация, Би Би Си, Британския научно-изследователски лингвистичен институт, британските железници, Ернст и Янг, Кей Пи Ем Джи и много други.

Книги от този автор