Юлия Маринова

За автора

Доц. д-р Юлия Делчова Маринова е преподавател в катедра "Индустриален бизнес", Бизнес факултет, УНСС.

Книги от този автор