Нови книги

Peace, Love, & Liberty Peace, Love, & Liberty

Tom G. Palmer, Editor

Издател: Atlas Economic Research Foundation and Students for Liberty/Jameson Books, Inc.

The essays of this book offer evidence and arguments for peace. The writers advance peace not merely as a moral ideal or even a desrable goal, but as an eminently practical objective. The essays are anchored in sound history, economic reality empirical psychology, political science, and hard-headed logic, as well as art and the aesthetic

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Brexit Brexit

Denis MacShane

Издател: I.B.TAURIS

Shoud Britain leave the EU? Are you ready to make your decision? With a national referendum on UK membership set for 23 June the question of "Brexit"- a British exit from the EU - sits at very top of the political agenda. Former Minister for Europe Denis MacShane spells out the stark choice facing UK voters - and provides all the tools for making

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Бедността в България Бедността в България

Колектив на ИПИ

Издател: Институт за пазарна икономика

В рамките на две години екипът на ИПИ постави във фокуса на своите усилия изследването на проблемите на бедността и неравенството, пречупени през призмата на образованието и заетостта. В

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Как да получим достъп до информация Как да получим достъп до информация

Издател: Програма "Достъп до информация"

Екипът на Програма "Достъп до информация" представя петото преработено издание на наръчника "Как да получим достъп до информация" - помагало, добре известно на хората, решили да упражняват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Regional Profiles: Indicators of Development 2015 Regional Profiles: Indicators of Development 2015

Издател: Institute for Market Economics

This year, the IME once again presents its study, unique in scale and profundity, of the current socioeconomic state development of Bulgaria's districts. The District's profiles are based on a larger number of indicators: 63, grouped in 12 categories. The categories, on their part, fall into two big sections: Economic Development and Social

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили:показатели за развитие 2015 Регионални профили:показатели за развитие 2015

Колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Публикацията представлява изследване на социално-икономическо състояние и развитие на областите в България и съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области, както и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет

Ръководен екип на Световна банка за България

Издател: World Bank Group

Докладът на Световната банка включва систематичен анализ на досегашния напредък на България в намаляването на бедността и стимулирането на споделения просперитет и на начините, по които

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Черна книга на правителственото разхищение в България Черна книга на правителственото разхищение в България

колектив

Издател: Проектен офис за Югоизточна Европа на Фондация за свободата

Непосредствената цел на публикацията "Черната книга на правителственото разхищение в България" е да илюстрира неефективността на държавните разходи чрез конкретни примери, а дългосрочната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

В България и Румелия В България и Румелия

, Емен Кейе

Издател: Полис

Пътеписът на френския финансов инспектор Емен Кейе от лятото на 1884 г. бележи края на тригодишния му престой в Княжество България като личен съветник на княз Александър I. Дневникът, воден по

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Началото на българската независимост Началото на българската независимост

Емен Кейе

Издател: Полис

Книгата отразява спомените за България на княжеския съветник и френски финансист Емен Кейе. Публикуваните материали засягат състоянието на балканските държави и историческите

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 21 - 30 от общо 3739