Популярни книги

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стандарти за провеждане на обществени консултации Стандарти за провеждане на обществени консултации

Издател: Министерски съвет на Република България

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социально-экономические проблемы генезиса капитализма Социально-экономические проблемы генезиса капитализма

А.Н. Чистозвонов

Издател: Издательство "Наука"

Сборник содержит статьи по проблемам генезиса и развития капиталистических отношений в различных регионах мира. Европа представлена статьями, рассматривающим указанную проблему на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социална организация, III Социална организация, III

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

"Консултантът е човек, който може и да си няма проблеми, но кой знае защо съзнателно си ги създава..." С. Джонев

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социална организация, II Социална организация, II

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

"Организационното развитие и консултиране е като коннституцията на САЩ - седем члена и двадесет и шест поправки към тях..." С. Джонев

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социалната организация: Теория, диагностика, консултация. Том 1 Социалната организация: Теория, диагностика, консултация. Том 1

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Сократовият метод Сократовият метод

Леонард Нелсон

Издател: Издателство „Любомъдрие „

Няма математик, които да не познава и да не работи с прогресивния метод. Няма сериозен естество възпитател, който да не си служи с индуктивния метод.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3731 - 3739 от общо 3739