Философия

Държавност и анархия

Государственность и анархия. Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих

Автор(и) : Михаил Бакунин

Издател : Издателство "Изток-Запад"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2011

ISBN : 978-954-321-887-5

Брой страници : 287

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

„Държавност и анархия“ е най-голямата творба на М. А. Бакунин, сред малкото написани на руски език. Подзаглавието „Борбата на две партии в Интернационалното общество на работниците“ всъщност определя основната тема на книгата. От историята на Германия, Франция и славянските страни Бакунин прави извода, че в Германия се възобновява най-пълната реакция, обладана, както той е мислил, от завоевателска страст и доминиране на държавата, а от друга страна – прави извода за бъдещата социална революция, която се заражда на юг в Италия, Испания и Франция, към които ще се присъединят народите на европейския северозапад, а след тях и славянските народи.
Под общото заглавие „Държавност и анархия“ през есента на 1873 г. излиза първата част на замисленото от Бакунин съчинение. Втората част той е имал намерение да посвети на историята на работническите асоциации в Германия и в други европейски страни, както и на проблема за „всенародния бунт“ и организацията на работническите маси според принципите на анархизма.
Сборникът „Историческото развитие на Интернационала“, излязъл през същата 1873 г., фактически представлява втората част на „Държавност и анархия“.
Този превод на български език е по първото издание на „Държавност и анархия“ , 1873 г.

Читателски коментари

Веселин Василев

13-03-2012

На база политически и социален анализ на Европа от деветнадесети век, Бакунин критикува главно централизираната държава, закостенялото мислене и Карл Маркс.