Economic theory

Големите икономисти след Кейнс Големите икономисти след Кейнс

Марк Блауг

Издател: АБ-Велико Търново

Книгата е предназначена не само към студентите, но и към всеки читател, който има нужда да запълни известни празнини в своите знания за икономическата наука.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Живи идеи от мъртви икономисти Живи идеи от мъртви икономисти

Тод Бухолц

Издател: ИК

Тази книга обяснява модерните икономически теории чрез изложение на живота и идеите на най-великите икономисти тъй като много от проблемите на днешния свят са предизвикани и от нашите

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз

колектив

Издател: Център за изследване на демократизацията

Сборникът с доклади и статии за неформалната икономика в страните–кандидатки за членство в Европейския Съюз е създаден в рамките на проекта ,,Неформалната икономика в страните –

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Обща теория на пазарното стопанство Обща теория на пазарното стопанство

Антоанета Войкова

Издател: Университетско издателство "Климент Охридски"

Икономическата наука съдържа теориите и принципие на пазарното равновесие на съответната стопанска политика.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Обща теория на пазарното стопанство Обща теория на пазарното стопанство

Антоанета Войкова

Издател: Частна професионална гимназия „ Банкер“/ Унив. издат. „ Св. Климент Охридски“

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Первоначальный вариант "Капитала" Первоначальный вариант "Капитала"

колектив

Издател: ПОЛИТЗДАТ

В книге впервые в советской литературе осуществлено научное исследование создания, теоретического и методологического значения рукописи К.Маркса "Критика политической экономии" (1857-1858 гг.)

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структура и управление на икономическата система Структура и управление на икономическата система

Евгени Матеев

Издател: Наука и Изкуство

Главната задача, която авторът на книгата си поставя, се състои в това да се установят конкретните форми и практически средства за осъществяване принципа на демократическия централизъм в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Увод в макроикономиката Увод в макроикономиката

Дейвид Лейдлър, Сол Естрин

Издател: Унив. издат. „Св. Климент Охридски „

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Фирмената интернационализация Фирмената интернационализация

Атанас Дамянов

Издател: Издание на СА „ Д. А. Ценов „

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 31 - 40 от общо 40