Finance

Корпоративно управление в банковата система Корпоративно управление в банковата система

Мирослав Неделчев

Издател: Сиела

Монографията въвежда концепцията за корпоративното управление в банковата система. Концепцията се основава на теорията на заинтересованите лица. Посочени са участниците и принципите на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Кредитната активност на търговските банки и рациониране на кредитния пазар в България Кредитната активност на търговските банки и рациониране на кредитния пазар в България

Михаил Михайлов

Издател: БНБ

Вече повече от десет години БНБ поддържа поредицата „Дискусионни материали“, която представя резултати от изследвания по макроикономика и финанси и по стопанска история. Материалите се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Лизингът Лизингът

Ралица Маринова

Издател: РИА интернейшанъл

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Макроикономическите модели на Международния валутен фонд и Световната банка Макроикономическите модели на Международния валутен фонд и Световната банка

Виктор Йоцов

Издател: БНБ

В процеса на преход към пазарна икономика България трайно се обвърза с международните финансови институции и преди всичко с Международния валутен фонд и Световната банка. В предлаганата

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Международни валутни резерви Международни валутни резерви

Издател: Българска народна банка

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Междунароно-валутно финансови отношения при капитализма Междунароно-валутно финансови отношения при капитализма

Н. Царевски

Издател: Издателство Наука и Изкуство

Авторът е разгледал основните теоретически и практически въпроси свързани с международните валутно-финансови и кредитни отношения при капитализма.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Местни условия за правене на бизнес Местни условия за правене на бизнес

Издател: Институт за пазарна икономика

Индексът "Местни условия за правене на бизнес" има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България (в коя община или град) е най-лесно да се прави

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Необходимост от дерегулация на данъчните системи в Централна Европа и Източна Европа Необходимост от дерегулация на данъчните системи в Централна Европа и Източна Европа

Издател: Институт за пазарна икономика

Прекалено регулираната данъчна система създава сходни пречки пред развитието на предприятията, както и високото данъчно бреме. Разходите за съобразяване с данъчните разпоредби могат да

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 251 - 260 от общо 282