Finance

Ригидност (негъвкавост) на реалните работни заплати и избор на паричен режим Ригидност (негъвкавост) на реалните работни заплати и избор на паричен режим

Николай Неновски, Дарина Колева

Издател: БНБ

Изследването се състои от теоретичен и емпиричен анализ на пазара на труда в България от гледна точка на паричния режим. Теоретичната част обхваща изучаване на връзката между пазара на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България

Издател: Министерски съвет на Република България

Настоящото ръководство е предназначено за структурите, отговарящи за формирането на политики, работни групи, изготвящи проекти на законови и подзаконови актове, и други звена, занимаващи се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социалното осигуряване в България през 2007 Социалното осигуряване в България през 2007

Издател: Национален осигурителен институт

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финанси Финанси

колектив

Издател: Консорциум

Появата на списание “Финанси и финансова политика”- в книжен вариант, както и на web-страницата www.financebg.com имаха за цел, през почти петгодишния си период на съществуване, да отразяват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Фискална Децентрализация в България Фискална Децентрализация в България

Издател: Център за Икономическо Развитие

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 271 - 280 от общо 282