Конституции. Закони. Нормативни документи

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит


Издател : "Апис-Колев"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2003

ISBN : 954-9899-52-7

Брой страници : 449

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото му състояние в годишния финансов отчет.
Чрез Националните счетоводни стандарти се постига:
а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на пазарна икономика;
б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
в) съответствие с изискванията и постановките на международните счетоводни стандарти;
г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
д) еднаквост при счетоводно третиране на някои отчетни ситуации, за които има алтернативни решения в международни-те счетоводни стандарти;
е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
ж) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.