Обществено-политически науки

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Французская республика Французская республика

Издател: Прогресс

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Харизмата и нейният ефект Харизмата и нейният ефект

Дезмънд Гилфойл

Издател: ИК "Кръгозор"

Какво е „харизма”? Няма по-точно определение от това, което самият Дезмънд Гийлфойл – автор на едноименната книга „Харизмата и нейният ефект”- дава за тази страна на човешкото поведение,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Шенген: ефекти за България Шенген: ефекти за България

колектив

Издател: Институт „Отворено общество“

"Настоящият доклад анализира основните вътрешнополитически, ре¬гионални и икономически ефекти от предстоящото присъединяване на България към Шенгенското пространство, което се очаква да

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Що е глобализация? Що е глобализация?

Улрих Бек

Издател: Издателска къща "Критика и хуманизъм"

Книгата на известния германски социолог Улрих Бек е посветена на проблемите на глобализацията. Авторът се опитва да отговори на двойния въпрос – какво се има предвид под глобализация и къде

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Язык и моделирование социального взаимодействия Язык и моделирование социального взаимодействия

В.М. Сергеев, П.Б. Паршин

Издател: Издательство „Прогресс“

"Сборник знакомит читателя с методами моделирования социального взаимодействия и политического мышления, показывает специфику использования языка в политической и дипломатической

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 501 - 506 от общо 506