Индекси

Стратегия за партньорство с България- 2011 – 2013. Партньорство в подкрепа на европейското бъдеще на страната/Bulgaria Country Partnership Strategy 2011 – 2013. Partnership for Bulgaria’s European Future


Автор(и) : колектив

Издател : Световна банка

Място на издаване : Вашингтон, САЩ

Година на издаване : 2011

Брой страници : 104

Език : български/английски

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Основната цел на настоящата Стратегия за партньорство с България е да бъдат подкрепени стремежите на страната за пълна интеграция в Европейския съюз и за сближаване с европейските стандарти на живот. В този смисъл СПБ се съсредоточава върху максималното извличане на ползи за България от членството й в ЕС. Тя има за цел да партнира на страната в укрепването на националните институции и капацитет, за да бъдат изпълнени планираните задачи по членството в ЕС и за повишаване на усвояването на средствата по европейските грантове. СПБ предлага програма, доминирана от знания и консултантски услуги, които се предвижда да бъдат предоставяни във все по-голяма степен чрез платени услуги, допълвани от скромна заемна програма. Нарастването на обема на платените услуги зависи от финализирането на механизъм, който ще позволи на правителството частично да използва безвъзмездно финансиране за техническа помощ от ЕС като допълнение на финансираните от Световната банка знания и консултантски услуги. В съответствие с европейската ориентация периодът на действие на СПБ е съобразен с текущата европейска финансова рамка за 2007 – 2013 г. По време на изготвянето на междинния доклад за напредъка Групата на Световната банка ще реши - след консултации с правителството на Република България - дали настоящата СПБ съответства на следващата европейска финансова перспектива, започваща от 2014 г., и дали има основания за удължаване на срока й.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.