Иконометрия. Статистика. Методи

Как се прави оценка на въздействието на законодателството Как се прави оценка на въздействието на законодателството

Център за оценка на законодателството

Издател: -

Ръководството е полезен наръчник, фокусиран върху няколко предварително подбрани ключови въпроса, с които всеки, изготвящ оценка на въздействието следва да бъде наясно и акцентира основно

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Реституцията в Република България Реституцията в Република България

Национален статистически институт

Издател: Статистическо издателство и печатница при Националния статистически институт

Настоящата статистическа публикация е първата по рода си и съдържа данни, отразяващи състоянието на процеса на реституция в страната към 31.10.1992 година. Като предмет на реституцията в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991-2006) Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991-2006)

Стати Статев

Издател: Университет за национално и световно стопанство

В настоящата разработка се изследва взаимовръзката между икономическия растеж и развитието на банковата система в България по логиката на производствената функция с добавено финансово

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Экономические индексы Экономические индексы

Р.Аллен

Издател: Статистика

В книге рассматриваются основные вопросы построения индексов применительно к экономическим задаачам иизмерения ддинамиикии уровня цен и объема продукции. Описываются индексы Ласпейреса

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 11 - 14 от общо 14