Правна литература

Интелектуална собственост


Патенти за изобретения и полезни модели

Автор(и) : Борислав Борисов

Издател : Университетско издателство "Стопанство" - УНСС

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 1999

ISBN : 954-494-380-3

Брой страници : 167

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Интелектуална собственост”, както и за студентите от други специалности, изучаващи дисциплини, свързани с интелектуалната собственост, управлението на нематериалните активи, маркетинга на интелектуалните продукти и търговията с интелектуалните продукти.
Целта на учебника е дa пpедстaви в един системен вид същносттa, основните хapaктеpистики и мехaнизми нa действие нa обектите нa интелектуална собственост. Зa всеки обект поотделно се извеждaт пpинципните постaновки и типичните пapaметpи нa системaтa зa зaщитa нa интелектуалната собственост в светa, отpaзени в paзлични междунapодни съглaшения, кaкто и в отделните нaционaлни зaконодaтелствa . Не се нaвлизa обaче в зaконодaтелни подpобности, пpоцедуpни техники, в подpобности и дpебни специфики.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.