Речници. Енциклопедии

Немско-български икономически речник Немско-български икономически речник

Добрина Стоянова, Ценка Божилова, Радосвета Христова

Издател: Библиотека 48

Речникът съдържа над 36 000 думи от иконимическата теория и практика. Включена е най-новата терминология от сферата на бизнес комуникацията и от частни области като финанси, борси, маркетинг,

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Немско-български речник Немско-български речник

Издател: Българска академия на науките

Създаденият от колектив на Българската академия на науките двутомен Немско-български речник може да се нарече речникът на германистичната традиция в България. Той е настолен справочник на

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Нов правописен речник на българския език Нов правописен речник на българския език

Издател: Издателство "Хейзъл"

Настоящият правописен речник е официалният нормативен справочник за българския правопис. Изработен е от авторски колектив от Секцията за съвременен български език към Института за

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Оксфордски енциклопедичен речник по право Оксфордски енциклопедичен речник по право

Издател: Сиела

Речникът е превод на четвъртото издание на Oxford Dictionary of Law. Съставен е от екип автори, включващ университетски преподаватели и практикуващи юристи (балистери и солиситори). Съдържа над 3500

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Политология Политология

Издател: Издательство „Московского коммерческого университета

Энциклопедический словарь включает компендиум политологических знаний. Его статьи охватывают вопросы теории и практики политической деятельности прошлого и настоящего. Словарь

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Правопис и пунктуация на българския език - основни правила Правопис и пунктуация на българския език - основни правила

колектив

Издател: Просвета

Изданиeто има нормативeн xарактeр и cъдържа оcновнитe правила на правопиcа и пунктуацията на българския език. Pазработeно e от eкип eзиковeди, cпeциалиcти по книжовeн eзик от Инcтитута за българcки

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Речник на идиомите в английския език Речник на идиомите в английския език

Издател: Кембридж & Прозорец

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Речник на новите думи в българския език Речник на новите думи в българския език

Сия Колковска, Диана Благоева, Емилия Пернишка

Издател: Издателство "Наука и изкуство"

Речникът е богат и систематизиран документ за новостите в езика - в различна степен приемливи, но активно използвани. Източник е за справки, за езикови изследвания и кодификация, но и за

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 41 - 50 от общо 57