Популярни книги

Brexit Brexit

Denis MacShane

Издател: I.B.TAURIS

Shoud Britain leave the EU? Are you ready to make your decision? With a national referendum on UK membership set for 23 June the question of "Brexit"- a British exit from the EU - sits at very top of the political agenda. Former Minister for Europe Denis MacShane spells out the stark choice facing UK voters - and provides all the tools for making

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Peace, Love, & Liberty Peace, Love, & Liberty

Tom G. Palmer, Editor

Издател: Atlas Economic Research Foundation and Students for Liberty/Jameson Books, Inc.

The essays of this book offer evidence and arguments for peace. The writers advance peace not merely as a moral ideal or even a desrable goal, but as an eminently practical objective. The essays are anchored in sound history, economic reality empirical psychology, political science, and hard-headed logic, as well as art and the aesthetic

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

And The Weak Suffer What They Must? And The Weak Suffer What They Must?

Yanis Varoufakis

Издател: Penguin Random House UK

This book began life as a sequel to Varoufakis's previous one, The Global Minotaur, in wich he outlined his take on the causes and nature of the 2008 global crash. The author seems to largely absolve the corruption and political incompetence that led to the problems facing his own country – some of which, such as tax collection, are being

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Perlious Partners Perlious Partners

Galen Carpenter & Malou Innocent

Издател: Cato Institute

The autors provide a strategy for resolving the eyhical dilemmas between interests and values faced by Washington. They propose maintaining an "arm's lenght relationship"with authoritarian regimes, emphasizing that the U.S. must not operate internationally in ways that routinely pollute American values.The degree of appropriate cooperation with an

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Анатомия на кризата Анатомия на кризата

Колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Книгата взима повод от известната публикация на ИПИ "Анатомия на прехода" и съдържа обзор и оценка на процесите, които са протекли в България около рецесиите през 2009 г., както и последвалото

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономика на енергийните ресурси Икономика на енергийните ресурси

Атанас Георгиев

Издател: Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Настоящият труд разглежда несъответствието между потребностите за знания по темата "Икономика на енергийните ресурси в България" и наличните научни публикации. Изданието допринася за

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регулирани услуги, пазари и ценообразуване Регулирани услуги, пазари и ценообразуване

Атанас Георгиев

Издател: Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Тази книга съдържа лекциите по дисциплината "Регулирани услуги, пазари и ценообразуване", преподавани на студентите от магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили:показатели за развитие 2016 Регионални профили:показатели за развитие 2016

ИПИ

Издател: Институт за пазарна икономика

Публикацията представлява задълбочено изследване на социално-икономическо състояние и развитие на областите в България и съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България: Версия 0.5 България: Версия 0.5

Орлин Тодоров

Издател: "Изток-Запад"

Тази книга цели да насочи читателя към правилните въпроси. Тя изяснява с примери и сравнения, че проблемът не е толкова у самите хора, колкото в държавнополитическото устройство на България,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Глобални институции Глобални институции

доц.д-р Евгени Евгениев

Издател: Издателство на ВУЗФ

Учебникът запознава със структурата на международните финансови институции и международни организации, които икономическата глобализация изисква и които да я управляват легитимно -

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3721 - 3730 от общо 3739