Популярни книги

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация

Издател: Програма Достъп до Информация

В книгата са представени по-важните решения на Върховния административен съд по Закона за достъп до обществена информация в периода края на 2002 - месец март 2004 година. Коментарният текст на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Счетоводство на банките Счетоводство на банките

Коста Пергелов, Стоян Стоянов

Издател: ИК "Люрен"

В книгата се разглеждат основните и най-важни въпроси на теорията и практиката на счетоводството в банките.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структура социологической теории Структура социологической теории

Дж. Тернер

Издател: „Прогрес“

В книге проанализированы исторические корни и современное состояние четырех доминирующих парадигм построения социологической теории: функционализма, конфликтной теории, интеракционизма

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структура и управление на икономическата система Структура и управление на икономическата система

Евгени Матеев

Издател: Наука и Изкуство

Главната задача, която авторът на книгата си поставя, се състои в това да се установят конкретните форми и практически средства за осъществяване принципа на демократическия централизъм в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стремежът към общност – етика на реда и свободата Стремежът към общност – етика на реда и свободата

Робърт Низбет

Издател: Център за изследване на демокрацията, София и Международен център по самоуправление към Института за съвременни изследвания, Сан Франциско

Стремежът към общност не може да се пренебрегне, защото произтича от една от най-властните нужди на човешката природа – нуждата от ясно чувство за културна цел, от принадлежност кън нещо

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Тhe World bank in fiscal 2000 Тhe World bank in fiscal 2000

collective

Издател: Тhe World Bank

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стоноление метода научного исследования К. Маркса Стоноление метода научного исследования К. Маркса

В. Вазюлин

Издател: Издательство Московского университета

В книгата са анализирани произведения на Карл Маркс - позициите на идеализма и революционния демократизъм и на позициите - материализъм и комунизъм.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стоимость и капитал Стоимость и капитал

Дж. Хикс

Издател: Издателство

Авторът излага критически анализ, който е предпоставка за макроикономически концепции.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3721 - 3730 от общо 3739