Finance

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Оценка на инвестиционния климат: България Оценка на инвестиционния климат: България

Издател: The World Bank

Устойчивото подобряване на жизнения стандарт зависи от растежа на цялата икономика, поставен на широки основи. А такъв растеж може да бъде постигнат само когато фирмите инвестират в машини

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Практическо пособие (Брокерско букварче) Практическо пособие (Брокерско букварче)

Спасимир Пешев

Издател:

С "букварчето" се прави опит да се дадат в синтезиран вид знания, които много брокери и агенции считат за елементарни, като забравят, че те са ги придобили най-вече на принципа "проба-грешка".

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Прозрачност на капиталовия пазар в България Прозрачност на капиталовия пазар в България

Издател: Институт за икономическа политика/ Институт за пазарна икономика

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 261 - 270 от общо 282