Екология и икономика на околната среда

World Without End World Without End

David W. Pearce, Jeremy J. Warford

Издател: The World Bank

What sacrifices do developing countries make in their environment to progress in their economic advancement? This work is comprehensive in its survey of environmental economics. Bridging the gap between theory and application, the authors explore many issues including evaluating environmental damage and benefits, population growth and resources

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Земетресението Вранча - 1977 г. Земетресението Вранча - 1977 г.

колектив

Издател: Издателство на БАН

Книгата е предназначена за широк кръг научни В монографията са дадени резултатите от обследването на последствията от земетресението във Вранча на 4 март 1977 г. Направеният анализ на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Разработване и прилагане на общински планове за управление на твърди битови отпадъци в Република България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (Пилотен проект в община Монтана) Разработване и прилагане на общински планове за управление на твърди битови отпадъци в Република България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (Пилотен проект в община Монтана)

колектив

Издател: Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

"Проектът е разработен в пет направления, които са адресирани към всичките 262 общини в Република България и е разделен на четири взаимосвързани части: - Разработване на общ план за управление

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений

П. Бертокс, Д. Радд

Издател: Издательство „ Мир“

В книге рассматривается возможность использования достижений науки и техники для решения проблемы охраны окружающей среды. Предлагаются различные методы оценок и контроля уровня

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Състоянието на планетата 1997. Доклад на Института Уърлдуоч  за напредъка към устойчиво общество Състоянието на планетата 1997. Доклад на Института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество

колектив

Издател: Издателство "Книжен тигър"

Това четиринадесето издание на Състоянието на планетата съвпада с две важни събития - петата годишнина от Срещата на високо равнище в Рио де Жанейро през 1992 г. и десетата годишнина на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Състоянието на планетата 2014. Управление за устойчиво развитие Състоянието на планетата 2014. Управление за устойчиво развитие

колектив

Издател: Издателство "Книжен тигър"

Изданието за 2014 г., което бележи 40-годишнината на института, разглежда както пречките пред отговорното политическо и икономическо управление, така и блокирането на новите идеи. Авторите

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 51 - 56 от общо 56