Икономическа политика

Пазар или държавна намеса: Избор между две несъвършени алтернативи Пазар или държавна намеса: Избор между две несъвършени алтернативи

Чарлс Улф младши

Издател: Институт за пазарна икономика

Въпреки че икономическата наука се занимава изцяло с проблема за пазарите, икономистите, политолозите и специалисти от сферата на други обществени науки често са твърде непоследователни в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Партньори за развитие Партньори за развитие

Васил Маринов

Издател: Университет за национално и световно стопанство

Изданието представя актуализираните учебни материали, разработени за обучения в стратегическото планиране на местното развитие, осъществено в рамките на 5 еднодневни модула и последвано

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Прикладной бюджетный анализ Прикладной бюджетный анализ

колектив

Издател: СПб центр

В книге представлены результаты одного из направлений программы «Городские жители и власти на пути к сотрудничеству. Бюджет, который можно понять и на который можно влиять». Она содержит

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Производителността в България Производителността в България

Екип Световна банка

Издател: -

Докладът на Световната банка се основава на анализ на възможностите на България да надгражда върху преходните си успехи с цел ускоряване на растежа и подобряване живота на българите.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Ирландия Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Ирландия

колектив

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Латвия Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Латвия

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Литва Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Литва

колектив

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудово-правните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Република Португалия Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Република Португалия

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Република Румъния Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в Република Румъния

колектив

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения във Велико херцогство Люксембург Проучване на добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения във Велико херцогство Люксембург

колектив

Издател: Българска търговско-промишлена палата

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор с предмет „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения в 6

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 101 - 110 от общо 127