Философия, психология, религия

Архив за средновековна философия и култура Архив за средновековна философия и култура

Цочо Бояджиев, Георги Каприев

Издател: Унив. Издат. „Св. Климент Охридски

За същността, природата и формата. Според светите отци същност, природа и форма са тъждествени. От своя страна, тъждествени са [ и понятията] ипостас, лице и индивид.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Вселена= OIKOYMENH Вселена= OIKOYMENH

Издател: Вселена/OIKOYMENH

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Дао на физиката Дао на физиката

Фритьоф Капра

Издател: Гуторанов

Съвременната физика оказва дълбоко влияние върху почти всички аспекти на обществото.Тя се превърна в основа на естествените науки, а комбинацията между естествени и технически науки

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Димитър Михалчев Димитър Михалчев

Димитър Денков

Издател: Унив. издат. „Св. Климент Охридски „

От и за Димитър Михалчев са писани много неща. Не по – малко са и разказваните. Всичко това може да бъде разглеждано като докумнет или като спомен.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Думите и нещата Думите и нещата

Мишел Фуко

Издател: Наука и изкуство

До края на ХVI век сходството е играло съзидателна роля в познанието на западната култура. Именно то е настоявало в значителна степен тълкуването и обясняването на текстовете.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Духовни полета Духовни полета

Йоан Мосх

Издател: Синодално издателство

животът на един старец на име Йоан в пустинята на авва Евагрий. Йерусалимският архиепископ св. Илия искал да го постави игумен на манастир, но старецът отказал, като заявил : „ Аз искам да

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Езикът на желанията Езикът на желанията

Издател: Дружество „Гражданин“

Политически език и реторика. Основната цел на моя доклад е в крайна сметка да изтъкне отговорността, която носим всички ние – граждани и политически ръководители – за правилната употреба

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Есе за човека Есе за човека

Ернст Касирер

Издател:

Изглежда общоприето, че самопознанието е висшата цел на философското изследване.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Иметь или быть? Иметь или быть?

Э.Фромм

Издател: Прогрес

Альтернатива „ обладание или бытие“ противоречит здравому смыслу. Обладание представляется нормалыной функцией нашей жизни : чтобы жить, мы должны обладать вещами.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 11 - 20 от общо 35