Речници. Енциклопедии

Речник на основните макроикономически и банкови термини Речник на основните макроикономически и банкови термини

Цветан Манчев, Александър Михайлов

Издател: Частна професионална гимназия „Банкер“

Основната цел на настоящия речник е да подпомогне учениците в обучението по макроикономика; финанси и кредит; пари, банки и парична политика; банкови анализи.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Речник на синонимите и антонимите в английския език Речник на синонимите и антонимите в английския език

Издател: Chambers & Прозорец

Настоящият речник е разработен от най-добрите лингвисти от университета в Кеймбридж. Това е един пълен подбор от алтернативни думи, които ще ви помогнат да обогатите и оживите своя

  • 3 от 5 звезди

1 глас, средно: 3 от 5

Речник на чуждите думи в българския език Речник на чуждите думи в българския език

колектив

Издател: Издателство "Наука и изкуство"

Допълнен и основно преработен от проф. Емилия Пернишка речникът е дело на авторски колектив от най-изтъкнати езиковеди с голям принос в българската лексикография. Това е най-новият, пълен и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Речник по право Речник по право

Издател: Hazel & Economist

Настоящото издание е част от серията специализирани джобни речници на "Икономист". Речникът се състои от три части.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Синонимен речник на съвременния български книжовен език Синонимен речник на съвременния български книжовен език

колектив

Издател: Издателство "Наука и изкуство"

Пред читателя е третото издание на Синонимния речник на съвременния български книжовен език, който представя по най-пълен, прецизен и систематизиран начин синонимното богатство на езика ни.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Словарь русского языка Словарь русского языка

Издател: Академия наук СССР

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Френски синонимен речник Френски синонимен речник

Издател: Издат. “Свят“

Изданието насочва читателя в избора на думите според смисъла, граматиката и мястото им в текста. Включва речниковия фонд на съвременния френски език, от обикновения до изискания, като е

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 51 - 57 от общо 57