Популярни книги

Размисли за революцията във Франция Размисли за революцията във Франция

Едмънт Бърк

Издател: Издателство ГАЛ – ИКО

Уважаеми Господине, Вие пожелахте отново и дори с известна настойчивост да се заинтересувате от моите мисли върху последните събития във Франция.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Равнопоставеност чрез достъп до социални услуги Равнопоставеност чрез достъп до социални услуги

Издател: Център за независим живот

Концептуалната рамка на Преглед 2003 е изградена върху принципите на човешките права, въплътени в "Стандартните правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания" на ООН.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Законът Законът

Фредерик Бастиа

Издател: издателска къща "МаК"

"Законът" е класическа морална защита на свободата и ограничената държава, облечена в безсмъртните думи на един от най-смелите мислители и най-талантливи писатели в историята на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Първата година на Паричнния съвет в България Първата година на Паричнния съвет в България

колектив

Издател: БНБ

Предлаганият материал разглежда състоянието на икономиката една година след въвеждането на паричния съвет. Направени са сравнения за същия период с други страни, въвели правилото на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стопанският XX век на България Стопанският XX век на България

Румен Аврамов

Издател: Център за либерални стратегии

Текстът в студията е размисъл върху философията на българското икономическо развитие.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Психология на тълпите Психология на тълпите

Густав Льобон (Гюстав Льо Бон)

Издател: Издателство "Жарава"

Предговор от автора Сборът от общи черти на характера, наложени от средата и наследствеността на всички индивиди от даден народ, съставлява душата на този народ. Тези характерни черти са

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Състоянието на достъпа до обществена информация в България Състоянието на достъпа до обществена информация в България

Издател: Програма Достъп до Информация

Съдържа: - препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация, със специално внимание към изпълнението на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Състояние и стратегически предизвикателства за развитие на консервната промишленост в България Състояние и стратегически предизвикателства за развитие на консервната промишленост в България

колектив

Издател: Консорциум ФЛАГ, Институт по търговия-Агробизнесцентър

Разработката отразява изводите на консултантите,които поемат отговорност за направения анализ.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3711 - 3720 от общо 3739