Популярни книги

Going for Broke Going for Broke

Michael Tanner

Издател: Cato Institute

Michel Tanner, a nationally recognized expert on entitlements, health care reform, and social welfare policy, examines the growing national debt and its dire implications for our future and explains why a looming financial meltdown may be far worse than anyone expects. Michael Tanner is a senior economist fellow at the Cato Institute. He is the

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

By the People: Rebuilding Liberty Without Permission By the People: Rebuilding Liberty Without Permission

, Charles Murray

Издател: Crown Forum

In this provocative book, acclaimed social scientist and bestselling author Charles Murray shows us why we can no longer hope to roll back the power of the federal government through the normal political process. The Constitution is broken in ways that cannot be fixed even by a sympathetic Supreme Court. Our legal system is increasingly lawless,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Началото на българската независимост Началото на българската независимост

Емен Кейе

Издател: Полис

Книгата отразява спомените за България на княжеския съветник и френски финансист Емен Кейе. Публикуваните материали засягат състоянието на балканските държави и историческите

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

В България и Румелия В България и Румелия

, Емен Кейе

Издател: Полис

Пътеписът на френския финансов инспектор Емен Кейе от лятото на 1884 г. бележи края на тригодишния му престой в Княжество България като личен съветник на княз Александър I. Дневникът, воден по

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Черна книга на правителственото разхищение в България Черна книга на правителственото разхищение в България

колектив

Издател: Проектен офис за Югоизточна Европа на Фондация за свободата

Непосредствената цел на публикацията "Черната книга на правителственото разхищение в България" е да илюстрира неефективността на държавните разходи чрез конкретни примери, а дългосрочната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет Потенциалът на България за устойчив растеж и споделен просперитет

Ръководен екип на Световна банка за България

Издател: World Bank Group

Докладът на Световната банка включва систематичен анализ на досегашния напредък на България в намаляването на бедността и стимулирането на споделения просперитет и на начините, по които

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили:показатели за развитие 2015 Регионални профили:показатели за развитие 2015

Колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Публикацията представлява изследване на социално-икономическо състояние и развитие на областите в България и съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области, както и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Regional Profiles: Indicators of Development 2015 Regional Profiles: Indicators of Development 2015

Издател: Institute for Market Economics

This year, the IME once again presents its study, unique in scale and profundity, of the current socioeconomic state development of Bulgaria's districts. The District's profiles are based on a larger number of indicators: 63, grouped in 12 categories. The categories, on their part, fall into two big sections: Economic Development and Social

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Как да получим достъп до информация Как да получим достъп до информация

Издател: Програма "Достъп до информация"

Екипът на Програма "Достъп до информация" представя петото преработено издание на наръчника "Как да получим достъп до информация" - помагало, добре известно на хората, решили да упражняват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Бедността в България Бедността в България

Колектив на ИПИ

Издател: Институт за пазарна икономика

В рамките на две години екипът на ИПИ постави във фокуса на своите усилия изследването на проблемите на бедността и неравенството, пречупени през призмата на образованието и заетостта. В

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3711 - 3720 от общо 3739