Икономическа политика

Регионална икономика Регионална икономика

Людмил Георгиев

Издател: "Тракия-М"

Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили: индикатори за развитие 2012 Регионални профили: индикатори за развитие 2012

колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Настоящата публикация „Регионални профили: индикатори за развитие” цели да предостави обективна, навременна и обхватна информация за развитието на регионите в страната, както в статика,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили: индикатори за развитие 2013 Регионални профили: индикатори за развитие 2013

колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Тазгодишното издание на „Регионални профили: индикатори за развитие” цели да предостави обективна, навременна и обхватна информация за развитието на регионите в страната. Изданието се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили: показатели за развитие 2014 Регионални профили: показатели за развитие 2014

колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Тазгодишното изследване „Регионални профили: показатели за развитие” следва успешната рецепта на предходните две издания, като предлага задълбочен анализ на социално-икономическата

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили: препоръки за развитие 2015 Регионални профили: препоръки за развитие 2015

колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Изданието съдържа изводи и препоръки за развитието през 2015 г., направени въз основа на тригодишни анализи на социалното и икономическото развитие на областите в България. Препоръките са

  • 5 от 5 звезди

1 глас, средно: 5 от 5

Регионални профили:показатели за развитие 2015 Регионални профили:показатели за развитие 2015

Колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Публикацията представлява изследване на социално-икономическо състояние и развитие на областите в България и съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области, както и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Регионални профили:показатели за развитие 2016 Регионални профили:показатели за развитие 2016

ИПИ

Издател: Институт за пазарна икономика

Публикацията представлява задълбочено изследване на социално-икономическо състояние и развитие на областите в България и съдържа актуални социално-икономически профили на 28-те области,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Световното капиталистическо стопанство и НТР Световното капиталистическо стопанство и НТР

Огнян Пишев

Издател: Университетско издателство "Климент Охридски"

Авторът търси възловите точки в най-новата история на световното капиталистическо стопанство. В тях под въздействие на НТР структурното напрежение в капиталистическата икономика се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Свободните пазарни решения Свободните пазарни решения

колектив

Издател: Институт за пазарна икономика

Тази книга е донякъде хаотичен сборник от различни публикации на колеги от института, публикувани през различни години и по различни поводи. Събирането им тук цели да покаже и единството на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Сивата икономика в България - причини следствия, политики Сивата икономика в България - причини следствия, политики

Евгений Дайнов

Издател: Център за социални практики

Отдавна вече, стане ли дума за сенчестата икономика, ние имаме предвид не само “черния пазар” и “мръсните пари”, но и политиката, и съдебната враст, и сферата на социалното осигуряване, и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 111 - 120 от общо 127