Политически науки

Политико-административные отношения: Кто стоит у власти? Политико-административные отношения: Кто стоит у власти?

Тони Верхейн

Издател: Издательство "Права человека"

Книгата е резултат от изследователска работа, извършена в продължение на повече от три години. В изследователския екип участват специалисти от над десет държави от Европа, страните от ОНД и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Политическата култура Политическата култура

Тодор Танев

Издател: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Тази книга изгражда пълна картина на съвременното понятие за политическата култура - такова, каквото науката е постигнала в началото на XXI в. Предназначена е за изследователи, студенти,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Политология Политология

Георги Янков

Издател: Университетско издателство "Стопанство"

В университетската традиция съществуват различни учебници по политология. В предлаганото издание се прави анализ на такива фундаментални категории, като: власт, политика, демокрация,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Световните религии и демокрацията  Световните религии и демокрацията

Светослав Малинов (съставител)

Издател: Българско училище за политика

„Темата „световните религии и демокрацията” е извън обхвата на индивидуалното изследователско усилие. Нейното сериозно научно разглеждане подобава на авторски колективи, чиито членове

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Свободата Свободата

Рон Пол

Издател: Издателство "Изток-Запад"

В „Свободата“ (с подзаглавие „Принципите на свободното общество“) Пол пише: „Свободата означава да упражняваш човешките си права така, както прецениш, стига да не пречиш на другите в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Тоталитаризмът Тоталитаризмът

Хана Аренд

Издател: Панорама

Хана Аренд не разглежда тоталитаризма като изолирано явление, сякаш резултат на прищявка, грешка или зла воля. Не тръгва да търси характеристиките му изключително в идеологията, а вижда

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Шенген: ефекти за България Шенген: ефекти за България

колектив

Издател: Институт „Отворено общество“

"Настоящият доклад анализира основните вътрешнополитически, ре¬гионални и икономически ефекти от предстоящото присъединяване на България към Шенгенското пространство, което се очаква да

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Що е глобализация? Що е глобализация?

Улрих Бек

Издател: Издателска къща "Критика и хуманизъм"

Книгата на известния германски социолог Улрих Бек е посветена на проблемите на глобализацията. Авторът се опитва да отговори на двойния въпрос – какво се има предвид под глобализация и къде

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Язык и моделирование социального взаимодействия Язык и моделирование социального взаимодействия

В.М. Сергеев, П.Б. Паршин

Издател: Издательство „Прогресс“

"Сборник знакомит читателя с методами моделирования социального взаимодействия и политического мышления, показывает специфику использования языка в политической и дипломатической

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 71 - 79 от общо 79