Селско стопанство. Организация на промишлеността

Българското земеделие и очаквани резултати от предложените промени в ОСП Българското земеделие и очаквани резултати от предложените промени в ОСП

Румен Попов, Божидар Иванов

Издател: Авангард Прима

Книгата „Българското земеделие и очаквани резултати от предложените промени в ОСП” има за цел да направи преглед както на основните тенденции, протичащи в сектора от 1998 г. до сега, така и да

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Електроенергийни стопанства и пазари в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия Електроенергийни стопанства и пазари в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия

Димо Стоилов

Издател: Издателство на Техническия университет - София

Книгата е резултат от проучване, възложено от Електроенергийния системен оператор, което е осъвременено и отразява състоянието към средата на 2013 година. В началото на книгата са изложени

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономическо развитие на селските райони в България Икономическо развитие на селските райони в България

Юлияна Яркова

Издател: Академично издателство Тракийски университет

Настоящият труд на проф. Яркова е продължение на нейните усилия за утвърждаване на нова философия за управлението на регионите, в търсенето на нови начини за решаване на проблемите по

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България = Cooperatives and restructuring of the agricultural sector in Bulgaria Кооперациите и преструктуриране на аграрния сектор в България = Cooperatives and restructuring of the agricultural sector in Bulgaria

Издател: Институт по кооперативно дело към ВСИ

Изданието се занимава с проблеми, които касаят кооперациите и кооперативното дело като ефективна форма на стопанска организация за защита на икономическите и социални интереси на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

От фермата до вилицата От фермата до вилицата

колектив

Издател: Европейски институт

Докладът предоставя обобщена информация за чешкото законодателство за храните ( например: законите за храните, изискванията за етикетирането, пакетирането, складирането и хранителните

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Отчет о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 1998-1999 гг. Отчет о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 1998-1999 гг.

колектив

Издател: Варшава 2000

Книгата е четвърто издание на годишния отчет за състоянието на полския сектор - МСП. Той се стреми да анализира в дълбочина значението на малките и средни предприятия за повишаване нивото на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Производствени разходи за основни земеделски продукти в страните от ЕС Производствени разходи за основни земеделски продукти в страните от ЕС

колектив

Издател: Авангард Прима

Проектът FACEPA (Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture) се финансира от седма рамкова програма на ЕС. Целта на проекта е да оцени, изчисли и славни производствените разходи в земеделието на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България

Румен Попов

Издател: Селскостопанска академия

Монографията „Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България” е резултат от изследванията през последните години на доц. д-р Румен Попов в Института по аграрна

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Устойчивост в земеделието Устойчивост в земеделието

Божидар Иванов, Теодор Радев, Даниела Вачевска , Петър Борисов

Издател: Авангард Прима

"Сред многото предимства на настоящия труд „Устойчивост в земеделието” бихме желали да откроим неговата тематика и използвания аналитичен подход. Актуално и релевантно е първото и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Фермерското земеделие и проблеми на прехода към него Фермерското земеделие и проблеми на прехода към него

Трифон Дарджонов

Издател:

В книгата са разгледани основни въпроси на фермерското земеделие в Дания, Холандия и Норвегия. Отделено е място на характеристиките на нашето земеделие преди и след колективизацията.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 31 - 40 от общо 40