Справочна литература. Периодика

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Издател: ИК „ Критика и хуманизъм“

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Алманах на общините Алманах на общините

колектив

Издател: Фондация "Банки Инвестиции Пари"

Фондация "Банки Инвестиции Пари" е издател на Алманах на общините в България. Той дава изчерпателна информация за инвестиционните възможности на българските общини и региони, подпомага за

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Английско-български речник Английско-български речник

Издател: Българска академия на науките

Създадения от колектив на Българската академия на науките двутомен Английско - български речник може да се нарече класическия труд на българската англицистика. Той е настолен справочник на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Английско-български речник - Везни 4 Английско-български речник - Везни 4

Издател: ИК „Везни-4“

-Изчерпателен и лесен за използване речник, съставен специално за българите,изучаващи английски език. - Максимално удобен за бързи справки, съдържа минимум съкращения. -С хиляди примери с

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Английско-български фразеологичен речник Английско-български фразеологичен речник

Издател: МАГ-77

Настоящото издание е първият обширен английско-български фразеологичен речник и съдържа около 25 000 идиома.Наред с английските фразеологизми широко са застъпени американизмите и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Бизнесразговорник Бизнесразговорник

Gordon Cooper

Издател: PONS

Вашият партньор при бизнес пътувания в чужбина. Предлага най-важните форми на общуване в света на бизнеса. Съдържа 17 тематични раздела: от посещения на фирми през делови разговори до

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България. Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система България. Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система

колектив

Издател: Световна банка

В доклада са изследвани предизвикателствата пред повишаването на ефективността на съдебната система, като от гледна точка на предлагането акцентът е поставен върху разпределението на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността

колектив

Издател: Световна банка

Докладът очертава предизвикателствата пред конвергенцията на България в четири основни области: продуктовите пазари в България, пазар на труда, развитието на човешките ресурси в страната,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността

колектив

Издател: Световна банка

Ако иска бързо да доближи нивата на доходите в останалите държави от ЕС, България трябва да повиши ръста на производителността до 5% годишно. Това е записано в последния (2007) доклад на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 51 - 60 от общо 93