Макроикономика

The Money Illusion The Money Illusion

Irving Fisher

Издател: Martino Publishing

2011 reprint of 1928 edition. In economics, money illusion refers to the tendency of people to think of currency in nominal, rather than real, terms. This is a fallacy as modern fiat currencies have no inherent value and their real value is derived from their ability to be exchanged for goods and used for payment of taxes. The term was coined by

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Transparency of the Bulgarian Capital Market Transparency of the Bulgarian Capital Market

Ivanka Petkova

Издател: International Center for Economic Growth, Institute for Market Economics, Economic Policy Institute

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe

Michael Landesmann, Vladimir Gligorov, Torbjörn Becker , Daniel Daianu , Zsolt Darvas, Beatrice Weder di Mauro , Pavle Petrovic , Jean Pisani-Ferry , Dariusz K. Rosati , André Sapir

Издател: Bruegel

In this Blueprint, Bruegel Resident Fellows Zsolt Darvas, Jean Pisani-Ferry, Andre Sapir and their co-authors Torbjörn Becker, Daniel Daianu, Vladimir Gligorov, Michael A Landesmann, Pavle Petrovic, Dariusz K. Rosati and Beatrice Weder di Mauro argue that in view of the depth of integration in Europe, the development model of the central, eastern

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

World Tax Reform World Tax Reform

Michael Boskin, Chrales McLure

Издател: ICS Press

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот

Методи Христов

Издател: Българска народна банка

Съдържанието на предлаганата студия е посветено на необходимостта от разширяване на научните изследвания и експериментите във връзка с нарастващата ролята на парите в глобализиращото се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономическата система, том втори Икономическата система, том втори

Камен Миркович

Издател: Тракия - М

Основната задача, която си поставям с настоящата книга, е разкриването на същността и свойствата на икономическата като икономическа категория и извършването върху тази база на сравнително

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономическата система, том първи Икономическата система, том първи

Камен Миркович

Издател: Тракия - М

Основната задача, която си поставям с настоящата книга, е разкриването на същността и свойствата на икономическата като икономическа категория и извършването върху тази база на сравнително

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Инфлация и икономически растеж Инфлация и икономически растеж

Стела Ралева

Издател: Издателски комплекс - УНСС

Целта на монографията е да се анализират динамиките на общото ценово равнище и на реалния БВП в България, да се очертаят техните най-важни структурни характеристики и да се изследват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Краят на парите Краят на парите

Дейвид Уолман

Издател: Сиела Норма АД

От векове парите са представлявали малки метални дискчета и правоъгълни парчета хартия. Но полезната роля на материалните пари – да не говорим за стойността им – днес е поставена под

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Макроикономика Макроикономика

Стоядин Савов

Издател: Тракия-М

Toзи учeбник нa Cтoядин Caвoв пo мaкpoикoнoмикa oбxвaщa cлeднитe тeми: пoдxoд и aнaлитични инcтpумeнти нa мaкpoикoнoмикca; тъpceнe, пpeдлaгaнe и пaзap; пpeдлaгaнe и тъpceнe в публичния ceктop; измepвaнe нa мaкpoикoнoмикaтa;

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 61 - 70 от общо 89