Право

Борбата против корупцията Борбата против корупцията

Паати Офосу-Амаа, Радж Супраманиен, Кишор Упрети

Издател: “Кемилис - Ко.” ЕООД

Корупцията е не само житейски факт, но и световен феномен. През последните години тя достигна безпрецедентни равнища. Както показват неотдавнашните събития, никоя държава, без значение

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Българско обичайно право Българско обичайно право

Димитър Маринов

Издател: Академично издателство „ Марин Дринов“

След Освобождението на България от турско робство цяла генерация от народоведи и юристи отдава много сили за събирането и популяризирането на българските правни обичаи. Почетно място сред

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Въведение в банковото право Въведение в банковото право

Валери Димитров

Издател: Издателство "Нова звезда"

"В българската правна литература през последните години се забелязва засилен интерес към проблемите на банковото право... Като цяло преобладава интересът към отделни банкови сделки.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия

, Фондация "Конрад Аденауер"

Издател: Университетско издателство "Св.Климент Охридски"

Настоящият сборник обхваща голям брой решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия от създаването му през 1951 г. Особен повод за радост е, че за първи път на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз

колектив

Издател: Фенея

"Настоящото издание съдържа резултатите от работата по проект PHARE BG 9316 04 06. Съгласно проекта бе извършено изследване, в което в сравнителен план бе анализиран опита на страните-членки на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Интелектуална собственост Интелектуална собственост

Борислав Борисов

Издател: Университетско издателство "Стопанство" - УНСС

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Интелектуална собственост”, както и за студентите от други специалности, изучаващи дисциплини, свързани с интелектуалната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Как да получим достъп до информация Как да получим достъп до информация

Издател: Програма "Достъп до информация"

Екипът на Програма "Достъп до информация" представя петото преработено издание на наръчника "Как да получим достъп до информация" - помагало, добре известно на хората, решили да упражняват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Конституция на Съединените американски щати Конституция на Съединените американски щати

Издател:

През май 1787 г. във Филаделфия е свикан Конституционен конвент, който трябвало да изработи конституцията на новообразуваната се държава. Конституцията е официално приета през септември

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

Издател: "Апис-Колев"

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Преглед на съдебната система на Съединените американски щати Преглед на съдебната система на Съединените американски щати

Иван Петров

Издател: Сиела софт енд паблишинг

Този труд не набляга нито на независимостта на съдебната власт, нито на ролята й в американската система на управление. Той, по-скоро, представлява опит за разбор за това, как работи на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 41 - 50 от общо 53