Право

Борбата против корупцията Борбата против корупцията

Паати Офосу-Амаа, Радж Супраманиен, Кишор Упрети

Издател: “Кемилис - Ко.” ЕООД

Корупцията е не само житейски факт, но и световен феномен. През последните години тя достигна безпрецедентни равнища. Както показват неотдавнашните събития, никоя държава, без значение

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Българско обичайно право Българско обичайно право

Димитър Маринов

Издател: Академично издателство „ Марин Дринов“

След Освобождението на България от турско робство цяла генерация от народоведи и юристи отдава много сили за събирането и популяризирането на българските правни обичаи. Почетно място сред

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Въведение в банковото право Въведение в банковото право

Валери Димитров

Издател: Издателство "Нова звезда"

"В българската правна литература през последните години се забелязва засилен интерес към проблемите на банковото право... Като цяло преобладава интересът към отделни банкови сделки.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз

колектив

Издател: Фенея

"Настоящото издание съдържа резултатите от работата по проект PHARE BG 9316 04 06. Съгласно проекта бе извършено изследване, в което в сравнителен план бе анализиран опита на страните-членки на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Интелектуална собственост Интелектуална собственост

Борислав Борисов

Издател: Университетско издателство "Стопанство" - УНСС

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Интелектуална собственост”, както и за студентите от други специалности, изучаващи дисциплини, свързани с интелектуалната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Как да получим достъп до информация Как да получим достъп до информация

Издател: Програма "Достъп до информация"

Екипът на Програма "Достъп до информация" представя петото преработено издание на наръчника "Как да получим достъп до информация" - помагало, добре известно на хората, решили да упражняват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Конституция на Съединените американски щати Конституция на Съединените американски щати

Издател:

През май 1787 г. във Филаделфия е свикан Конституционен конвент, който трябвало да изработи конституцията на новообразуваната се държава. Конституцията е официално приета през септември

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

Издател: "Апис-Колев"

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Преглед на съдебната система на Съединените американски щати Преглед на съдебната система на Съединените американски щати

Иван Петров

Издател: Сиела софт енд паблишинг

Този труд не набляга нито на независимостта на съдебната власт, нито на ролята й в американската система на управление. Той, по-скоро, представлява опит за разбор за това, как работи на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството

колектив

Издател: ИК

Тази книга съдържа практически всички процедури по устройство на територията и строителството. Публикувани са общо 56 процедури, обхващащи следните теми: • устройствено планиране на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 41 - 50 от общо 52