Правна литература

Анализ на правната рамка на съдебното изпълнение в България и препоръки за нейното усъвършенстване/Legal Framework Analysis of the Civil Judgment Enforcement in Bulgaria and Recommendation for its Improvement Анализ на правната рамка на съдебното изпълнение в България и препоръки за нейното усъвършенстване/Legal Framework Analysis of the Civil Judgment Enforcement in Bulgaria and Recommendation for its Improvement

колектив

Издател: Center for International Legal Cooperation

Настоящият анализ разглежда правната среда, в условията на която се осъществяват действията по принудително изпълнение на територията на Република България. Целта на анализа е да отрази

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Борбата против корупцията Борбата против корупцията

Паати Офосу-Амаа, Радж Супраманиен, Кишор Упрети

Издател: “Кемилис - Ко.” ЕООД

Корупцията е не само житейски факт, но и световен феномен. През последните години тя достигна безпрецедентни равнища. Както показват неотдавнашните събития, никоя държава, без значение

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Въведение в банковото право Въведение в банковото право

Валери Димитров

Издател: Издателство "Нова звезда"

"В българската правна литература през последните години се забелязва засилен интерес към проблемите на банковото право... Като цяло преобладава интересът към отделни банкови сделки.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз

колектив

Издател: Фенея

"Настоящото издание съдържа резултатите от работата по проект PHARE BG 9316 04 06. Съгласно проекта бе извършено изследване, в което в сравнителен план бе анализиран опита на страните-членки на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Интелектуална собственост Интелектуална собственост

Борислав Борисов

Издател: Университетско издателство "Стопанство" - УНСС

Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Интелектуална собственост”, както и за студентите от други специалности, изучаващи дисциплини, свързани с интелектуалната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Преглед на съдебната система на Съединените американски щати Преглед на съдебната система на Съединените американски щати

Иван Петров

Издател: Сиела софт енд паблишинг

Този труд не набляга нито на независимостта на съдебната власт, нито на ролята й в американската система на управление. Той, по-скоро, представлява опит за разбор за това, как работи на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финансово право Финансово право

Иван Г. Стоянов

Издател: Сиела Норма АД

Познаването на финансовите правни норми и механизма на тяхното действие е необходимост не само на юристите, но и на държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. Написаното в бюлетина

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Церковь и государство Церковь и государство

Священник Алексей Николин

Издател: Сертенского монастыря

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 31 - 38 от общо 38