Икономика на фирмата. Управление. Счетоводство

Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие

колектив

Издател: Университетска печатница на УНСС

В изданието с еправиопит за всеобхватно и цялостно отразяване движението на активите и пасивите на стопанското предприятие.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социална вграденост на дребното предприемачество Социална вграденост на дребното предприемачество

Таня Чавдарова

Издател: Университетско издателство

Книгата анализира социалната вграденост на икономическото действие върху примера на дребното предприемачество в България (1998-2008). Анализът се основава на девет количествени и качествени

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стълбата на успеха Стълбата на успеха

Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Издател: Издателство МаК

„Стълбата на успеха” е базирана на две различни, но свързани концепции: модел на организационна ефективност и модела на жизнения цикъл на организацията. Авторите съпоставят

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Счетоводен анализ на фирмата. Управленско счетоводство Счетоводен анализ на фирмата. Управленско счетоводство

Трифон Трифонов

Издател: Издателска къща

Целта на настоящия учебник е да продължи разработването на методологията на счетоводния анализ и синтез на стойността на фирмата, както това първоначално се реализира в базисната теория на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Теория на счетоводството Теория на счетоводството

Трифон Трифонов

Издател: Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

С този труд се прави опит счетоводната теория да се разработи според идеите и методите на международната мисъл с приемственост на досегашното развитие на дисциплината. Запазва се

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Уеб сайтът. Мисия задължителна Уеб сайтът. Мисия задължителна

Жюстин Томс , Горица Белогушева

Издател: Сиела софт енд паблишинг АД

В края на първото десетилетие от 21 век много от сайтовете вече претърпяват своя първи редизайн, а за тези бизнеси с далновидно мислене, инвестирали в уеб по-рано – и втора или трета версия.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Управление - теория и практика Управление - теория и практика

Маргарита Харизанова, Марияна Кузманова, Матилда Александрова - Бошнакова, Надя Миронова - Ангелова

Издател: Рекламна агенция НЕДА

Книгата е предназначена за широка аудитория читатели – студенти, докторанти, преподаватели и научни работници, специалисти от практиката, както и за всички онези, които проявяват интерес

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Успешен онлайн маркетинг (с 65 примера от практиката) Успешен онлайн маркетинг (с 65 примера от практиката)

Жюстин Томс , Денислав Георгиев

Издател: Сиела софт енд публишинг АД

„Успешен онлайн маркетинг (с 65 примера от практиката)” е книга от двама български автори - Жюстин Томс и Денислав Георгиев. Както подсказва самото заглавие, книгата е ориентирана изцяло в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Франчайзинг бизнес Франчайзинг бизнес

Светослав Билярски

Издател: Издателска къща "Франчайзинг БГ"

„Франчайзинг бизнес” от Светослав Билярски е първата книга за франчайзинг практиката, която излиза в България. Тя покрива широк спектър от теми – обща информация за еволюцията на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 41 - 50 от общо 50