История на икономическата мисъл

История на икономическите теории История на икономическите теории

Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев

Издател: Булвест 2000

В курса от лекции разбираемо и увлекателно се разглеждат основните течения в историята на икономическата мисъл, проследява се развитието й от древността до наши дни, което показва, че

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

История на икономическия анализ от 1790 до 1870 година История на икономическия анализ от 1790 до 1870 година

Йозеф Алоиз Шумпетер

Издател: ИК "Прозорец"

"Иcтopия нa икoнoмичecкия aнaлиз" e книгa, нaпиcaнa eнциклoпeдичнo oт вepoятнo пocлeдния вeлик eнциклoпeдиcт... Шумпeтep пpитeжaвaшe знaния и умeния, oчeвиднo нaдхвъpлящи пo мaщaби тeзи нa вceки дpуг икoнoмиcт oт нeгoвoтo

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Капиталът на Карл Маркс Капиталът на Карл Маркс

Стийв Шипсайд

Издател: ИнфоДАР

Публикуван за първи път през 1876 г., „Капиталът” е най-значимият принос на Карл Маркс към политическата икономия. През критиката на Маркс към уязвимостта на свободните пазари можем да

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Капиталът. Критика на политическата икономика Капиталът. Критика на политическата икономика

Карл Маркс

Издател: Партиздат

„Капиталът. Критика на политическата икономия.“ известен и като„Капиталът“, е обширен трактат в три тома върху политическата икономия, написан от Карл Маркс и редактиран от Фридрих

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Кой се страхува от Адам Смит? Кой се страхува от Адам Смит?

Питър Дж. Дохърти

Издател: Издателство "Класика и стил" ООД

Икономическите мислители и политолозите години наред са гледали на великото произведение на Адам Смит "Богатството на народите" като на пътеводител в тайнствата на пазара. А ето че сега

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Либертарианството Либертарианството

Дейвид Боаз

Издател: Абагар

"Либертарианството е най-често разглеждано като философия на икономическата свобода, но истинските му исторически корени се уповават най-много на идеята за религиозна толерантност. Тези

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Либертарианството: въведение Либертарианството: въведение

Дейвид Боаз

Издател: Издателска къща МаК

“Либертарианството: въведение” на Дейвид Боаз е обобщение на една политическа философия, основаваща се на вярата в обществен ред, изграден върху индивидуалните права и свободата.

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Марксизмът без маска: от заблуда към разруха Марксизмът без маска: от заблуда към разруха

Лудвиг фон Мизес

Издател: Институт за радикален капитализъм „Атлас”

„Марксизмът без маска” представя поредица от лекции, изнесени от Лудвиг фон Мизес в Обществената библиотека на Сан Франциско от 23 юни до 3 юли 1952 г. с подкрепата на списание „Фрийман”. По

 • 5 от 5 звезди

1 глас, средно: 5 от 5

Основи на националната икономия Основи на националната икономия

Валтер Ойкен

Издател: Издателство "ЛИК"

„Настоящата книга не представлява методологическа книга. Неин предмет е икономическата действителност. Избуяването на методологическите размисли е симптом за заболяване на всяка наука;

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

От първоизворите От първоизворите

Светла Тошкова

Издател: Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

„С убеденост в необходимостта от познаване на първоизточниците на икономическите теории, с надежда, че ще помогна и улесня достъпа на студентите до някои автентични текстове от големите

 • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 281 - 290 от общо 302