Икономическа история

Геула: История на една еврейска банка в България Геула: История на една еврейска банка в България

Нинел Кьосева

Издател: „Рацио-90“

Кооперативна еврейска банка „Геула” е регистрирана на 21 март 1921 г. по инициатива на адвокат Леон Коен. Тя трябвало да обслужва с кредит предимно бедното еврейско население в България – тези

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Игрите на размяната Игрите на размяната

Фернан Бродел

Издател: ИК "Прозорец"

Това е вторият том от фундаменталното изследване на Бродел "Материална цивилизация, икономика и капитализъм XV-XVIII век". След като в първия том бе разгледан най-първичният, материален пласт на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономика на Третия райх Икономика на Третия райх

Адам Туз

Издател: Сиела софт енд публишинг АД

Книгата е исторически разказ за Германия под управлението на Хитлер, разгърнат най-вече от икономическа гледна точка. С проучването на икономическите условия и политиката на времето и на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

История на Българска народна банка и банковото дело в България История на Българска народна банка и банковото дело в България

Никола Лазаров

Издател: Сиела

Ако някой все пак намери тук и в следващите томове отговор на актуални за нашето съвремие, икономика и политика въпроси, то ще е, защото банката е централна институция за икономиката на всяка

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Капитализмът в България Капитализмът в България

Стоян Бочев

Издател: Фондация "Българска наука и култура"

„Избраните текстове на Стоян Бочев представят на днешното поколение един от най-проницателните на българската стопанска действителност. Банкер, организатор на Софийската фондова борса,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Комуналния капитализъм. Из българското стопанско минало Комуналния капитализъм. Из българското стопанско минало

Румен Аврамов

Издател: Център за либерални стратегии

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Комуналния капитализъм. Из българското стопанско минало Комуналния капитализъм. Из българското стопанско минало

Румен Аврамов

Издател: Център за либерални стратегии

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало

Румен Аврамов

Издател: Център за либерални стратегии

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото

  • 5 от 5 звезди

1 глас, средно: 5 от 5

Османска социално-икономическа история Османска социално-икономическа история

Вера Мутафчиева

Издател: Издателство на БАН

Сборникът е съставен от изследвания, посветени на проблемите на социално-икономическата история на Османската империя. Тези проблеми, като неделима част от историята на Балканите цели пет

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проблеми на стопанската история на България Проблеми на стопанската история на България

колектив

Издател: Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

Сборникът съдържа проблеми, които са застъпени в лекционния курс на преподаватели от катедра „История” при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София. Темите, засягащи

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 61 - 70 от общо 76