Икономика на публичния сектор

Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: одитори, архитекти, инженери, фармацевти Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: одитори, архитекти, инженери, фармацевти

Адриана Младенова, Методи В. Методиев, Зорница Славова , Петър Ганев

Издател: Институт за пазарна икономика

На какви регулации са подложени одиторите, архитектите, инженерите и магистър-фармацевтите? Кой ги въвежда и защо? Оправдано ли е въвеждането на задължително членство в съсловна

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г.

Пол Кругман

Издател: Изток-Запад

През втората половина на 90-те г. на XX в. група азиатски икономики - икономики на държави, генериращи около една четвърт от световното производство, с население почти 700 милиона - преживя

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономика на публичния сектор Икономика на публичния сектор

С. Браун, П. Джаксън

Издател: ПъблишСайСет - Агри ООД

Учебникът е предназначен за студенти по икономика и специалисти, работещи в държавната администрация. Изданието представлява адаптиран вариант на C.Brown & P. Jackson, чрез който се предават в една

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Кой е виновен за кризата? Кой е виновен за кризата?

Георги Ангелов

Издател: Сиела софт енд паблишинг АД

В България рядко се учим от миналото и от чуждите грешки. Сегашната световна криза обаче е достатъчно тежка и си заслужава за нея да направим изключение. Добре е да разберем защо се

  • 5 от 5 звезди

4 гласа, средно: 5 от 5

Назад към капитализма... за да избегнем кризите Назад към капитализма... за да избегнем кризите

Паскал Сален

Издател: Сиела софт енд паблишинг АД

„Книгата на Паскал Сален е важна най-малко по две причини. Първо, това е книга, която носи различие при интерпретирането на днешната глобална криза...В книгата систематично и последователно е

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г. Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г.

Адриана Младенова, Методи В. Методиев

Издател: Институт за пазарна икономика

Средното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2009 г. е 26.6%. Работодателите са длъжни да внасят осигурителни вноски за работниците и служителите върху сума, не по-малка от

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Оценка на икономическите ефекти от регулирането на две свободни професии в България – нотариуси и адвокати Оценка на икономическите ефекти от регулирането на две свободни професии в България – нотариуси и адвокати

Зорница Славова , Велин Пеев

Издател: Институт за пазарна икономика

Прегледът на степента на регулиране на адвокатите и нотариусите в България потвърждава изводите от първата част на изследването (архитекти, инженери, одитори и фармацевти). Съществуването

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Публично-частно партньорство Публично-частно партньорство

Евгений Кънев

Издател: "Изток-Запад"

„Без преувеличение може да се твърди, че тази книга е сериозен опит за интеграция на проблематиката на Публично-частното партньорство в макроикономическата проблематика, очертавайки по

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финансовият крах Финансовият крах

Йохан Норберг

Издател: Издателска къща МаК

Историята на последната буря на глобалните пазари е история за това как държавната намеса, предприета с цел да изведе икономиката от предишни кризи, е заложила нова криза. Като проследява

  • 5 от 5 звезди

1 глас, средно: 5 от 5

Книги: 51 - 60 от общо 62