Икономики в преход

Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати

Георги Ангелов, Георги Ганев, Георги Саракостов, Георги Стоев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Петър Ганев

Издател: Институт за пазарна икономика

Книгата за плоския данък е сборник от есета на осем водещи икономисти, имащи пряко участие в процеса на подготвяне, аргументиране и реализиране на данъчната реформа в България за период от

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Преходът Преходът

Румен Аврамов, Венцислав Антонов

Издател: Агенция за икономическо програмиране и развитие

В изданието са включени публикации за „икономиката на прехода” в България през периода 1991-1994 г. Редакторите Румен Аврамов и Венцислав Антонов са подбрали разработки на свои колеги в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Преходът, който не стана така, както бе замислен/The Transition That Never Happened: At Least Not The Way That Was Recommended Преходът, който не стана така, както бе замислен/The Transition That Never Happened: At Least Not The Way That Was Recommended

Красимир Лаков

Издател: Институт за пазарна икономика

"В съвременна България има голям брой както млади, така и възрастни хора, които сякаш не познават или не си спомнят за недотам далечното историческо и политическо минало на страната си. Някои

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Скритата икономика в България Скритата икономика в България

Издател: Център за изследване на демокрацията

С бързите промени в световната икономика през последното десетилетие и необходимостта от динамични структурни реформи в Европа и по-специално в страните в преход, изследванията на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика Структурни изменения през периода на преход към пазарна икономика

Веселина Григорова

Издател: Сиела софт енд паблишинг АД

В монографията са разгледани измененията у нас през периода 1991-2000 г. в областта на банковото дело, кредитирането, фискалната политика, износа и вноса на стоки и услуги, формата на собственост,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Търсенето на пари в трансформиращите се икономики Търсенето на пари в трансформиращите се икономики

Николай Неновски

Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Въпросите за парите са едни от най-сложните и трудните в икономическата наука. Доцент, д-р по икономика Николай Неновски е от по-младото поколение български икономисти, който проявява траен

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Уроците от българския преход Уроците от българския преход

Васил Манов

Издател: Сиела софт енд паблишинг АД

„Ако трябва да бъде посочена най-съществената особеност на настоящия труд, то тя се заключава в съзнателно търсеното предизвикателство към размисъл и дискусии. Проблемите, на които е

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Фактори за икономически растеж в България Фактори за икономически растеж в България

колектив

Издател: Център за икономическо развитие

На конференцията “Фактори за икономическия растеж в България”, организирана от Центъра за икономическо развитие и Агенцията за икономически анализи и прогнози, се търсят отговори на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 21 - 28 от общо 28