Индекси

България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността

колектив

Издател: Световна банка

Ако иска бързо да доближи нивата на доходите в останалите държави от ЕС, България трябва да повиши ръста на производителността до 5% годишно. Това е записано в последния (2007) доклад на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността България. Ускоряване конвергенцията на България : Предизвикателства пред повишаването на производителността

колектив

Издател: Световна банка

Докладът очертава предизвикателствата пред конвергенцията на България в четири основни области: продуктовите пазари в България, пазар на труда, развитието на човешките ресурси в страната,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

България: Секторни анализи за едно по-добро бъдеще/Bulgaria: Mapping Bulgaria's Future България: Секторни анализи за едно по-добро бъдеще/Bulgaria: Mapping Bulgaria's Future

Издател: Световна банка

Докладът „България: Секторни анализи за едно по-добро бъдеще” представлява обширен анализ, направен от икономистите на Световната банка. Фокусиран е върху 16 ключови сектора и е представен

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID: Българският опит Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID: Българският опит

колектив

Издател: Световна банка

Доклад на Световната банка, който прави преглед на изпълнението на директивата на ЕС за пазарите на финансови инструменти (MiFID), като и предварителна оценка на влиянието на тази директива

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стратегия за партньорство с България- 2011 – 2013. Партньорство в подкрепа на европейското бъдеще на страната/Bulgaria Country Partnership Strategy 2011 – 2013. Partnership for Bulgaria’s European Future Стратегия за партньорство с България- 2011 – 2013. Партньорство в подкрепа на европейското бъдеще на страната/Bulgaria Country Partnership Strategy 2011 – 2013. Partnership for Bulgaria’s European Future

колектив

Издател: Световна банка

Основната цел на настоящата Стратегия за партньорство с България е да бъдат подкрепени стремежите на страната за пълна интеграция в Европейския съюз и за сближаване с европейските

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Управление на твърдите отпадъци в България, Хърватия, Полша и Румъния Управление на твърдите отпадъци в България, Хърватия, Полша и Румъния

колектив

Издател: Световна банка

Това проучване анализира напредъка в България, Хърватия, Полша и Румъния и посочва съществени недостатъци в изпълнението на изискванията на ЕС по отношение на приложението на “acquis communautaire”

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 21 - 26 от общо 26