Макроикономика

Свободно падане Свободно падане

Джоузеф Стиглиц

Издател: ИнфоДАР

Как най-голямата икономика в света се озова в състояние на свободно падане? Какви политики и събития отключиха големия срив през 2008 г.? Как и защо допуснахме това да се случи, след като тази

  • 5 от 5 звезди

1 глас, средно: 5 от 5

Свободно падане Свободно падане

Джоузеф Стиглиц

Издател: ИнфоДАР

Единствената изненада, свързана с икономическата криза от 2008 г., е, че тя изненада толкова много хора. Джоузеф Стиглиц обяснява причините, довели до настоящата финансова криза, с етикет

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социално пазарно стопанство Социално пазарно стопанство

Ханс Йорг Тиме

Издател: Институт за пазарна икономика

Целта на тази книга е да допринесе за по-доброто разбиране на начина на функциониране на социалната пазарна икономика.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стопанство и икономика Стопанство и икономика

Камен Миркович

Издател: Университетстко издателство "Стопанство"

"Повод да напиша тази монография ми дадоха неформалните творчески разговори в катедра "Икономикс" на УНСС в София относно това, дали стопанството и икономиката като обществени обекти са едно

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Теория на управлението на народното стопанство Теория на управлението на народното стопанство

Давид Давидов, Борис Първулов, Иван Станчев

Издател: Печатна база ВИИ "Карл Маркс"

Учебникът „Теория на управлението на народното стопанство” е предназначен за студентите от икономическите вузове и е написан в съответствие с учебната програма по едноименната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Теория на управлението на народното стопанство Теория на управлението на народното стопанство

Давид Давидов

Издател: "Наука и изкуство"

Учебникът „Теория на управлението на народното стопанство” е предназначен за студентите от икономическите вузове и е написан в съответствие с учебната програма по едноименната

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Увод в макроикономиката Увод в макроикономиката

Андрей Василев, Йордан Йорданов

Издател: Университетско издателство "Св.Климент Охридски"

Учебникът предлага начално запознанство с предмета, основните понятия и избрани аналитични конструкции на макроикономиката за читатели с базисни познания по икономика и определено ниво на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Фискални ефекти от приватизацията Фискални ефекти от приватизацията

Юлиан Панкув

Издател: CASE/Институт за пазарна икономика

Тази книга представя резултатите от едно изследване на фискалните ефекти от приватизацията в България и Полша. Изследването бе проведено от Центъра за социални и икономически изследвания

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Цената на неравенството Цената на неравенството

Джоузеф Стиглиц

Издател: Издателство "Изток-Запад"

Неравенството не е нещо неизбежно. Но през последните години свръхбогатите успяха да наложат своите интереси и тяхното състояние достигна мащаби, които е трудно да си представим.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 81 - 89 от общо 89