Макроикономика

Макроикономика: Сборник от задачи и тестове Макроикономика: Сборник от задачи и тестове

Екатерина Сотирова

Издател: Тракия - М

Целта на настоящото издание е да подпомогне изучаващите макроикономическата теория. Основният текст, който е използван при разработването на сборника, е „Макроикономика. Теория на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Макроикономикс Макроикономикс

Трайчо Спасов

Издател: Университетско издателство "Стопанство"

„Настоящият учебник може да се разглежда обвързано с вече публикувания от мен университетски курс по микроикономикс...От гледна точка на подхода, а и в методологичен план те могат да бъдат

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Моделиране на инфлацията в България Моделиране на инфлацията в България

Калин Христов, Михаил Михайлов

Издател: Българска народна банка

Целта на това изследване е да построи модел, обясняващ динамиката на ценовото равнище в България, който да може да се прилага при прогнозирането на инфлацията в краткосрочен и средносрочен

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Немирството на парите Немирството на парите

Милтън Фридман

Издател: ИК "Дамян Яков"

В течение на десетилетията, през които изучавах монетарните явления, многократно ме смайваха вездесъщите и често неочаквани последици от наглед незначителни промени в монетарните

  • 5 от 5 звезди

4 гласа, средно: 5 от 5

Паричният ред Паричният ред

Николай Неновски

Издател: Сиела

Теорията на парите не може и не трябва да бъде единствено пресичане на криви, движение на парични агрегати, лихвени проценти и валутни курсове. Тя трябва да отрази реалния живот, където

  • 1 от 5 звезди

1 глас, средно: 1 от 5

Паричният съвет: “The only game in town” Паричният съвет: “The only game in town”

Калин Христов

Издател: Българска народна банка

"Тази статия, основавайки се на няколко допускания, прави опит да отговори на въпроса, дали запазването на независимата парична политика бе дало по-голяма гъвкавост на икономическата

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Полезност и стойност Полезност и стойност

Камен Миркович

Издател: Тракия - М

Тази книга е опит да се създаде обобщена теория на полезността и стойността като категории на ценностното икономическо поведение на индивида, които според мен стоят в основата на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи

Васил Манов

Издател: Университетско издателство „Стопанство

В настоящия курс е направен опит за разкриване на съдържателния „образ” на прогнозирането и планирането на бъдещето на икономическите системи. Този съдържателен образ се извежда от

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проектиране на макроикономическите пропорции Проектиране на макроикономическите пропорции

Гарабед Минасян

Издател: Издателска къща "ГорексПрес"

Мoнoгpафията e пpадназначeна пpeди вcичкo за магиcтpатитe в cпeциализиpанитe магиcтъpcки пpoгpами. C кoнкpeтния cи аналитичeн и инфopмациoнeн матepиал тя щe бъдe пoлeзна и интepecна за вceки, кoйтo ce интepecува oт

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Свободните пари Свободните пари

Николай Неновски

Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Изследването е посветено на една малко позната у нас икономическа теория - за свободните пари. Защитава се тезата за намеса на държавата в паричната област. Механизмът на частните и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 71 - 80 от общо 89