Социология

Ерата на тълпите Ерата на тълпите

Серж Московичи

Издател: Издателство

Преди повече от сто години (1895) във Франция излиза книгата на Гюстав льо Бон „Психология на тълпите”, в която се прави опит да се осмисли едно зараждащо се обществено явление – преминаването

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономическа социология Икономическа социология

Ташо Пачев , Благой Колев

Издател: Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

Икономическата социология е сравнително нова научна дисциплина. По-продължително време тя се преподава пред студентите от специалност Икономическа социология. Едва през учебната 1996/97

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Консумативното общество Консумативното общество

Кристиан Банков

Издател: ИК ЛИК

„Консумативното общество” е задълбочен анализ на консумизма и социологията на консумативното общество и представлява чудесна възможност за сравнение на различните възгледи. Предлагат

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Машина за богове Машина за богове

Серж Московичи

Издател: ИК "Дамян Яков"

Основната задача, която Серж Московичи си поставя в "Машина за богове", е опровергаването на широко разпространената в социалната наука догма, според която социалните явления трябва да бъдат

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Обществено мнение, сондажи и демокрация Обществено мнение, сондажи и демокрация

Ървинг Креспи

Издател: Институт за пазарна икономика

Какво всъщност измерват сондажите на общественото мнение? Дали го улавят и представят обективно или само предоставят данни, които после биват манипулирани? Ървинг Креспи, бивш изпълнителен

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социална организация, II Социална организация, II

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

"Организационното развитие и консултиране е като коннституцията на САЩ - седем члена и двадесет и шест поправки към тях..." С. Джонев

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социална организация, III Социална организация, III

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

"Консултантът е човек, който може и да си няма проблеми, но кой знае защо съзнателно си ги създава..." С. Джонев

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Социалната организация: Теория, диагностика, консултация. Том 1 Социалната организация: Теория, диагностика, консултация. Том 1

Сава Джонев

Издател: СОФИ-Р

Изцяло в духа на модерния хуманизъм на обществените науки, трудът представлява респектиращо по своята изчерпателност ръководство за компетентно и професионално консултиране. В него

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стремежът към общност – етика на реда и свободата Стремежът към общност – етика на реда и свободата

Робърт Низбет

Издател: Център за изследване на демокрацията, София и Международен център по самоуправление към Института за съвременни изследвания, Сан Франциско

Стремежът към общност не може да се пренебрегне, защото произтича от една от най-властните нужди на човешката природа – нуждата от ясно чувство за културна цел, от принадлежност кън нещо

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структура социологической теории Структура социологической теории

Дж. Тернер

Издател: „Прогрес“

В книге проанализированы исторические корни и современное состояние четырех доминирующих парадигм построения социологической теории: функционализма, конфликтной теории, интеракционизма

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 21 - 30 от общо 31