Икономика на труда, образованието, здравеопазването

Затъпяване. Скритата цел на държавното образование Затъпяване. Скритата цел на държавното образование

Джон Гатоу

Издател: Издателство

"Децата научават това, което преживяват на практика. Разпределете децата в класове и те ще изживеят живота си в невидима клетка, изолирани от общността; прекъсвайте децата със звънци през

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономика на труда Икономика на труда

Любомир Стефанов, Димитър Шопов, Марин Паунов, Лалко Дулевски

Издател: Тракия - М

При създаването на университетския курс по икономика на труда, стремежът ни е бил изучаваните въпроси да се представят в развитие, във взаимна връзка и зависимост, да се поднесат различните

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем

колектив

Издател: Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Презентации и доклади от международната конференция “Капиталовите системи: Ролята им за решаване на пенсионния проблем “ (Funded Systems: Their Role in Solving the Pension Problem), се провежда в рамките на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Оръжия за масово обезличаване Оръжия за масово обезличаване

Джон Гатоу

Издател: Издателство "Изток-Запад"

След всичко, което съм видял през живота си и след цели трийсет години на бойното поле на училището, съм стигнал до заключение, че на света геният се среща не по-рядко от посредствеността. Ние

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Рейтинг на висшите училища в България 2011 Рейтинг на висшите училища в България 2011

колектив

Издател: Демакс

Във втория том ексклузивното издание „Рейтинг на висшите училища в България 2011” можете да намерите детайлно сравнение на висшите училища в България по 28 професионални направления

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Рейтинг на висшите училища в България 2011 Рейтинг на висшите училища в България 2011

колектив

Издател: Демакс

Към момента на създаване на настоящата рейтингова система в България функционират над 50 висши училища, които предлагат обучение по над 600 специалности, разпределени в над 50 професионални

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Сегментация на пазара на труда в България Сегментация на пазара на труда в България

Искра Белева, Васил Цанов, Десислава Димитрова

Издател: Академично издателство

В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на пазара на труда в България. То включва систематизация на теоретичните концепции и методологически подходи за

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Училище за утрешния ден: Резултати от участието на Българи в Програмата за международно оценяване на ученици - PISA 2009 Училище за утрешния ден: Резултати от участието на Българи в Програмата за международно оценяване на ученици - PISA 2009

Светла Петрова

Издател: Център за контрол и оценка на качеството на образованието

В този доклад се коментират резултатите на българските ученици в PISA 2009 в трите оценявани области: четене, математика и природни науки. Основен акцент е поставен на грамотността на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Човешкият капитал Човешкият капитал

Атанас Казаков

Издател: Университетско издателство „Стопанство" - УНСС

Човешкият капитал е главна съставна част от съвкупния капитал на нацията и следва да се използва като основен двигател за просперитета на българското общество. В ерата на човешкия капитал

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 41 - 49 от общо 49